Wyszukaj lekarza

z bazy ponad 100 tys. specjalistów

Wojciech Ślusarczyk,
średnia 5.00 z 1 opinii

dr n. med. Wojciech Ślusarczyk

Specjalizacje:

Neurochirurg

O lekarzu

Dr n. med. Wojciech Ślusarczyk jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM). Już jako student zaangażowany był w badania naukowe prowadzone w Katedrze i Klinice Neurochirurgii oraz Katedrze i Zakładzie Fizjologii SUM. Po ukończeniu studiów staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK) w Katowicach (obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne).
Po zakończeniu stażu rozpoczął pracę w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii UCK SUM w Katowicach, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku adiunkta, jednocześnie jest nauczycielem akademickim i adiunktem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii SUM w Katowicach.

Dr Wojciech Ślusarczyk jest specjalistą w dziedzinie neurochirurgii, oraz posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu neurochirurgii i neurofizjologii.

W swojej pracy doktorskiej zajmował się badaniami na temat regeneracji i naprawy pourazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dr Wojciech Ślusarczyk jest współautorem ponad 34 publikacji naukowych opublikowanych m.in. w renomowanych czasopismach zagranicznych, współautorem ponad 100 doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, a od 2010r. do 2016r. pełnił funkcję sekretarza Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej PTNCh.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:
1. Nagroda Główna w Sesji Interdyscyplinarnej Doświadczalnej - I Ogólnopolska
Konferencja SAM – 5-7 maja 2003, Katowice-Ligota, ŚAM.
2. II miejsce w Sesji Chirurgicznej - I Ogólnopolska Konferencja SAM – 5-7 maja 2003,
Katowice-Ligota, ŚAM.
3. Wyróżnienie w Sesji Nauk Klinicznych Zabiegowych - 2nd International Conference
of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors – 15-17 kwietnia
2004, Bydgoszcz-Chełmno, A.M. w Bydgoszczy.
4. Nagroda Główna w Sesji Wolny Temat pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego - Ogólnopolski Kongres Młodych Medyków – 23-24 kwietnia 2004,
Warszawa, A.M. w Warszawie.
5. II miejsce w Sesji Chirurgicznej - II Ogólnopolska i XLIII Międzywydziałowa Konferencja
Naukowa SAM – 5-7 maja 2004, Katowice, ŚAM.
6. II miejsce w Sesji Interdyscyplinarnej - II Ogólnopolska i XLIII Międzywydziałowa
Konferencja Naukowa SAM – 5-7 maja 2004, Katowice, ŚAM.
7. Wyróżnienie w Sesji Nauk Klinicznych Zabiegowych, nagroda za najlepszą pracę spoza
CM - III Międzynarodowa Konferencja STN – „Postępy w naukach biomedycznych” – 2-3
grudnia 2005, Bydgoszcz-Toruń.
8. Nagroda Główna - Majówka Młodych Mechaników – Politechnika Śląska, Polskie
Towarzystwo Biomechaniki – maj 2006, Szczyrk.
9. Zespołowa Nagroda III stopnia Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w
zakresie działalności dydaktycznej w roku akademickim 2005/2006.
10. Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie
działalności naukowej 2009.
11. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej 2013.
12. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej 2015.
13. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej 2016.

Szkolenia i staże zagranice:
1. Good Clinical Practics Basic Training – 2007, Nicea, Francja
2. Full-endoscopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine – 2009, Herne/Kolonia, Niemcy
3. Department of Neurological Surgery – 2010, University of California San Francisco (UCSF), USA UCSF Medical Center, San Francisco VA Medical Center San Francisco General Hospital and Trauma Center
4. Normal Pressure Hydrocephalus (NPH) – the Aesculap Akademie – IX 2013 – Berlin, Niemcy
5. Stabilizacja międzywyrostkowa – nowe standardy leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa – III 2015 – Szpital IGEA - Mediolan, Włochy
6. Lumbar and Cervical Spine Course – the Aesculap Academy – IX 2015 - Praga, Czechy. (Hands-on Workshop).
7. Endoscopic Operations on Ventricular System and Subarachnoid Spaces –the Aesculap Academy and Neurosurgery Clinic, University Hospital Ostrawa, Czechy – 31.10-01.11.2016 (Hands-on Workshop).
8.Clinical Visit/product training Aesculap Spine product range for lumbar spine surgery ProSpace and S4 – 20-21.03.2018 - Katholisches Klinikum Brüderhaus - Koblenz, Germany
9. Central European Hydrocephalus Forum – Training course and workshop for safe application of Aesculap neurosurgery instruments and products – 2-3.12.2019, Potsdam, Germany

Kursy i szkolenia w Polsce:
1. Neuroonkologia – Polska Szkoła Neurochirurgii – 20-24.05.2007, Poznań
2. Neurotraumatologia, neurochirurgia czynnościowa, neurochirurgia dziecięca – Polska Szkoła Neurochirurgii – 24-29.05.2008, Bukowy Dworek
3. Ochrona radiologiczna pacjenta – radiologia zabiegowa – 15-16,21-23.11.2008, Katowice
4. Neurochirurgiczne leczenie schorzeń kręgosłupa - Polska Szkoła Neurochirurgii
23-28.05.2009, Białystok-Wigry
5. „Zespól wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego u dzieci – problem interdyscyplinarny” – 11-12.09.2009, Rusinowice
6. Zaburzenia krążenia mózgowego - Polska Szkoła Neurochirurgii – 18-22.04.2010, Kołobrzeg
7. „Modern technologies of correction of cranial defects – Cranioform” – training course – 02-03.12.2010, Zawiercie
8. VIII Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Nowotwory mózgu i urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – 17-20.03.2011, Zakopane
9. IX Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Intensywna terapia w neurochirurgii dziecięcej. Wodogłowie wieku dziecięcego. Chirurgia kręgosłupa u dzieci. Wady wrodzone. – 15-18.03.2012, Zakopane
10. X Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Intensywna terapia w neurochirurgii dziecięcej. Choroby naczyń mózgowych, wodogłowie i chirurgia kręgosłupa u dzieci. – 14-17.03.2013, Zakopane
11. XI Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Neuroradiologia, wodogłowie i choroby kręgosłupa u dzieci. – 13-16.03.2014, Zakopane
12. XII Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Wodogłowie wieku dziecięcego. Nowotwory mózgu u dzieci. – 12-15.03.2015, Zakopane.
13. Międzynarodowa Konferencja Stereotakcja mózgowa w wymiarze interdyscyplinarnym – 23-25.04.2015 – Katowice, Polska.
14. Kongres Ortopedyczny z okazji 90-lecia Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich – sesja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – 19.05.2015, Katowice.
15. Walter E. Dandy Neurosurgical Society’s - Europe Operative Techniques Symposium For Neurosurgeons (prof. Saleem Abdulrauf – St. Louis, USA and dr Zbiggy Brodzinski – Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie) – 18.09.2015, Opole.
16. 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie – 23-26.09.2015, Lublin, Polska.
17. XIII Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów - „Endoskopia w neurochirurgii dziecięcej. Tematy wolne.” - 03-06.03.2016, Zakopane
18. Kurs Polskiej Szkoły Chirurgów Kręgosłupa – moduł drugi – Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa - 8 czerwiec 2016 w Świeradowie Zdroju.
19. XII Forum Chirurgów Kręgosłupa, 8-10 czerwca 2016 r. w Świeradowie Zdroju. Niestabilność kręgosłupa.
20. 9th Hands-on Workshop, Poland Pain Relief & Neuromodulation (X-ray & Ultrasound Guidance). With the Interventional Section of the Polish Association for the Study of Pain, the Polish Neuromodulation Society, the Foundation for the Promotion of Pain Medicine and the London Pain Forum. 17 SEPT 2016 – GDANSK, Poland.
HANDS-ON STATIONS:
I. X-ray Guided Lumbar Interventions: Facets/MBB/Racz catheter/Transforminal Epidural (cadaver) Dr A. Hammond (UK)/ Dr W. Nierodzinski (PL)
II. X-ray Guided Cervical Interventions: MBB/Epidural/Transforaminal/Interlaminar (cadaver) Dr P. Buczkowski (UK)/Dr JJ. Rykowski (PL)
III. X-ray Guided Spinal Cord Stimulation/Peripheral Neuromodulation (cadaver) Dr C. Perruchoud (CH)/Dr T. Goroszeniuk (UK)/Dr W. Libionka (PL)
IV. Combined Ultrasound & X-ray Interventions, incl. trigeminal procedures (cadaver) Dr A. Krol (UK)/Dr M. But (PL)
V. Ultrasound Guided Pain Interventions: Stellate Ganglion, cervical roots , GON , Cervical Medial Branch, Paravertebral (live model) Dr C. Egeler (UK)
VI. Ultrasound Guided Abdomino-Pelvic Pain Interventions: Caudal, SI joint, piriformis, pudendal nerve, ganglion impar, superior hypogastric plexus (live model) Dr A. Bathia (CA)/Dr A. Shetty (UK)
VII. Ultrasound Guided Pain Interventions: Shoulder (incl. Suprascapular N), Knee (incl. Genicular nerves), Hip (live model) Dr T. Zielinski (PL)
21. Biotechnologia w Chirurgii – Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – 29-30.09.2016 Katowice, Polska.
22. VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa Zakopane, 13-15 października 2016, Polska.
23. Kurs Polskiej Szkoły Chirurgów Kręgosłupa – trzeci moduł – Urazy kręgosłupa - 31 maja 2017 w Świeradowie Zdroju.
24.Aesculap Akademia i Zespół Badawczy Urazów Ośrodkowego Układu Nerwowego i Homeostazy Wewnątrzczaszkowej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Pułtuskie Dni Neurochirurgii – Ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Wodogłowie. Leczenie patologii III komory mózgu. 1-2 grudnia 2017r. Pułtusk, Polska.
25. XV Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Choroby naczyniowe mózgu. Fakomatozy. – 8-11.03.2018, Zakopane, Polska.
26. Małoinwazyjna korekcja kręgozmyku z zastosowaniem systemu Viper 2 + 3D – certyfikat DePuy Synthes Spine – 12.04.2018 – Toruń, Polska.
27. Dysektomia szyjna z zastosowaniem systemu Spotlight oraz Zero-P VA - certyfikat DePuy Synthes Spine – 12.04.2018 – Toruń, Polska.
28. Kurs Polskiej Szkoły Chirurgów Kręgosłupa – czwarty moduł – Deformacje kręgosłupa - 6 czerwiec 2018 w Świeradowie Zdroju.
29. Awake craniotomy with brain mapping – Klinika Neurochirurgii we Wrocławiu, 18-19.09.2018r., Wrocław, Polska.
30. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – 21-23.10.2018, Zielona Góra, Polska.
31. Stymulacja rdzenia kręgowego – technika przezskórna implantacji elektrody w odcinku szyjnym kręgosłupa – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach – certyfikat Medtronic – 10.01.2019 – Katowice, Polska.
32. XVI Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Ciekawe przypadki w neurochirurgii dziecięcej – 7-10.03.2019, Zakopane, Polska.
33. Kurs Polskiej Szkoły Chirurgów Kręgosłupa – piąty moduł – Guzy, zapalenia i choroby ogólnoustrojowe - 12 czerwiec 2019 w Świeradowie Zdroju.
34. Ochrona radiologiczna pacjenta – radiologia zabiegowa – 05.09.2019, Katowice

Zainteresowania
neurochirurgia dorosłych:
neuroonkologia – guzy mózgu i rdzenia kręgowego
choroby kręgosłupa – dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe, stenoza kanału kręgowego, kręgozmyk, złamania, blokady p/bólowe i diagnostyczne, stymulatory p/bólowe – leczenie metodami małoinwazyjnymi, endoskopowymi, leczenie metodami klasycznymi
neurochirurgia naczyniowa – tętniaki i naczyniaki mózgu,
nerwy obwodowe – zespół cieśni nadgarstka, rowka nerwu łokciowego,
neurotraumatologia - urazy mózgu, krwiaki, złamania kości czaszki
wodogłowie - zastawki, testy infuzyjne i upustu, leczenie endoskopowe, z. Hakima

Możliwość leczenia operacyjnego w ramach NFZ lub ośrodkach prywatnych.

Avimed - Katowice, Gliwicka 159, tel. 32 254 41 40 lub 519 147 003, www.szpital.avimed.pl
Vitamed+ Tychy, Budowlanych 5, tel. 32 780 26 07 lub 503 162 395, www.vita-med.tychy.pl

Szpital św. Rafała Scanmed - Kraków, ul Bochenka 12, tel. 12 6298800, 801 462 988, www.swrafal.pl; możliwość rejestracji on-line

pokaż pełny opis

Cennik wizyt i usług

Wykonywane usługi Cena
wizyta lekarska (neurochirurg)
pokaż więcej usług

Miejsce przyjęć i kontakt

Terminarz wizyt

Lekarz nie ma aktualnie włączonego terminarza wizyt

Poproś lekarza o uruchomienie terminarza

Byłeś na wizycie u tego lekarza? Dodaj opinię!

Podziel się swoim doświadczeniem, które jest niezwykle ważne dla innych pacjentów

Oceń lekarza

Opinie nie są dodawane automatycznie, aby Twoja opinia została dodana przestrzegaj regulaminu. Jak dodać opinię?

bardzo dobra

dobra

neutralna

zła

bardzo zła


Opinie

Ilość opinii: 1

|

Średnia Ocen: 5

Bardzo dobry lekarz ,w lipcu przeszłam operację kręgosłupa lędźwiowego wszystko przbiegło pomyślnie. Fachowiec w swojej dziedzinie ,polecam wszytkim których czeka operacja kręgosłupa.

Zgłoś naruszenie

bardzo dobra


Katowice - znani lekarzeSzukasz neurochirurga z miejscowości Katowice?

Kliknij i wyszukaj innego specjalistę


Wyszukaj innego lekarza