Wyszukaj lekarza

z bazy ponad 100 tys. specjalistów

Epi... lekcja, czyli dowiedz się więcej o padaczce!

Kategoria | Zdrowie
Epi... lekcja, czyli dowiedz się więcej o padaczce!

Co powinniśmy wiedzieć o padaczce?

Czym jest padaczka?

Epilepsja, inaczej padaczka, to jedna z najczęstszych chorób neurologicznych. Ryzyko wystąpienia przynajmniej jednego ataku padaczkowego w ciągu całego życia wynosi 9%, natomiast ok. 3% populacji ma zdiagnozowaną epilepsję. Prawdopodobieństwo wystąpienia pojedynczego napadu choroby w ciągu jednego roku wynosi średnio 0,8% w skali całej populacji. Według wytycznych, w większości przypadków do postawienia diagnozy epilepsji konieczne jest wystąpienie co najmniej dwóch ataków.

Napady padaczkowe to tylko jeden z możliwych objawów chorób układu nerwowego lub metabolicznych. Przyczyn ataków jest wiele, uwzględnia się wśród nich:

 • predyspozycje genetyczne,
 • urazy głowy,
 • udary mózgu,
 • guzy mózgu,
 • spożycie alkoholu lub narkotyków,
 • hipoglikemię.

Jak wygląda napad epilepsji?

Wyróżnia się kilkadziesiąt typów napadów, każdy charakteryzujący się określonymi cechami. Najczęściej spotykane są tzw. napady uogólnione (grand mal).  W wielu przypadkach atak rozpoczyna się wydaniem krzyku lub innego dźwięku przez pacjenta, co może poprzedzać kilka sekund zesztywnienia, po którym następują drgawki - rytmiczne ruchy kończyn dolnych i górnych. Zazwyczaj oczy pacjenta są otwarte.

Wiele innych typów ataków cechują się zesztywnieniem ciała, skutkującym nagłym upadkiem, bez następujących rytmicznych ruchów kończyn, bądź też rytmicznymi ruchami pojedynczej kończyny lub krótkotrwałą utratą świadomości, przypominającą zamyślenie się (petit mal).

Każdorazowe wystąpienie ataku padaczki powinno skłaniać do konsultacji lekarskiej lub wezwania pogotowia.

Postępowanie w przypadku napadu padaczki

Wezwanie pogotowia jest konieczne, gdy:

 • drgawki trwają nieprzerwanie przez 5 minut lub między trwającymi przez mniej niż 5 minut atakami drgawek nie występuje odzyskanie kontaktu logiczno-słownego z pacjentem,
 • w czasie ataku pacjent ma problemy z oddychaniem,
 • doszło do oddania moczu lub kału przez pacjenta,
 • pacjent uległ urazowi w wyniku drgawek,
 • epizod wystąpił po raz pierwszy lub jego charakter odbiega od dotychczasowego przebiegu napadów,
 • po ustąpieniu drgawek jest problem z nawiązaniem kontaktu logiczno-słownego z pacjentem, stan splątania utrzymuje się 10-15 minut lub dłużej,
 • pacjent prezentuje agresywne zachowanie po napadzie.

W razie podejrzenia lub rozpoznania ataku padaczkowego należy udzielić pierwszej pomocy w odpowiedni sposób. Przede wszystkim zawsze należy chronić głowę pacjenta, by nie doszło do niebezpiecznego urazu mózgowia - odpowiednie i wygodne będzie umieszczenie jej między udami osoby udzielającej pierwszą pomoc. Natomiast po ustąpieniu drgawek i udrożnieniu dróg oddechowych pacjenta, nalezy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Pozycja ta pomoże nam również w usunięciu śliny lub innej treści z jamy epileptyka oraz zapobieganiu zadławieniu lub zachłyśnięciu. 

Natomiast nie należy:

 • wsuwać do jamy ustnej pacjenta jakiegokolwiek przedmiotu, celem przytrzymania języka bądź separacji zębów górnej i dolnej szczęki;
 • siłować się w trakcie drgawek z osobą, która ma atak.

Istotne jest natomiast stałe obserwowanie przebiegu ataku – rodzaju ruchów wykonywanych przez pacjenta, kierunku ruchu gałek ocznych i głowy, zapisanie czasu trwania powrotu do pełniej świadomości i kontaktu logiczno-słownego po ustąpieniu drgawek.

KCP.PL
zobacz inne artykuły

Na naszym forum

Podyskutuj na forum o tym artykule

Komentarze

Wyszukaj swojego lekarza