Katalog chorób

A B C D E F G H K M N O P R S W Z

Zaburzenia zdrowia psychicznego

Schorzenia mogące upośledzać codzienne funkcjonowanie człowieka, jego zachowania, sprawność umysłową, ocenę rzeczywistości oraz adaptację społeczną.

 • Depresja

  ang. Depression

  Depresja to schorzenie związane z zaburzeniami nastroju (afektu). Jest to najczęściej występująca choroba psychiczna na świecie – dotyka ok. 10% populacji – a liczba zachorowań stale rośnie. Depresja bywa mylona ze zwykłym, dotykającym każdego spadkiem nastroju, jednak w jej przypadku stan ten utrzymuje się przez długi okres, a pacjent nie jest w stanie poradzić sobie z jej objawami. Chory przestaje odczuwać przyjemność, ma obniżoną samoocenę, a także zaburzenia koncentracji. Charakterystyczne jest stałe występowanie smutku, lęku, a także pojawianie się myśli samobójczych (samobójstwo popełnia ok. 25% chorych).

  czytaj więcej »

 • Myśli samobójcze (Tendencje samobójcze)

  ang. Suicide tendencies

  Myśli samobójcze to stan, w którym u danej osoby pojawiają się myśli związane z chęcią umyślnego odebrania sobie życia. Nasilenie myśli samobójczych zazwyczaj rozpoczyna się od występowania zwiewnych fantazji samobójczych, w trakcie których chory nie rozważa na poważnie odebrania sobie życia. Następnie osoba taka zaczyna brać pod uwagę na poważnie samobójstwo, co często prowadzi do tendencji samobójczych, włącznie z przygotowaniem się do śmierci, np. poprzez pisanie listów pożegnalnych, a ostatecznie do próby odebrania sobie życia. Myśli i tendencje samobójcze towarzyszą często różnym zaburzeniom, np. depresji czy chorobie afektywnej dwubiegunowej. Istnieje grupa objawów, np. zmiana nastawienia danego osoby na bardzo pesymistyczne czy mówienie o śmierci bądź odebraniu sobie życia, po wystąpieniu których należy monitorować jej stan oraz zgłosić to lekarzowi, aby zapobiec próbie samobójczej.

  czytaj więcej »

 • Choroba afektywna dwubiegunowa (Zaburzenia maniakalno-depresyjne)

  ang. Bipolar disorder

  Choroba afektywna dwubiegunowa to schorzenie, w przypadku którego występują okresy depresji i manii. Mogą one następować bezpośrednio po sobie, a także przeplatać się z okresami remisji, w trakcie których nastrój pacjenta jest stabilny. Ten sam okres może również pojawić się ponownie u cierpiącej na ChAD osoby. W fazie depresji chory ma obniżony nastrój, nie odczuwa przyjemności z życia, brakuje mu energii na wykonywanie codziennych czynności. Natomiast faza manii objawia się pobudzeniem, zwiększeniem kreatywności, często brakiem snu lub jego ograniczoną ilością, wynikającą z nie odczuwania potrzeby spania. Charakterystyczne są również ryzykowne zachowania. Okresów depresji jest zwykle więcej niż manii i trwają one dłużej. Depresja przebiega zazwyczaj na przestrzeni kilku miesięcy, a mania – na przestrzeni tygodni. Jednak znane są przypadki, gdy nastroje zmieniały się w ciągu jednego dnia.

  czytaj więcej »

 • Fobie

  ang. Phobia

  Fobie to zaburzenia nerwicowe, w przypadku których chory odczuwa irracjonalny, niekontrolowany i nieadekwatny lęk występujący w reakcji na określony bodziec (np. przy kontakcie z tłumem, pająkami, otwartą przestrzenią). Również sama myśl o znalezieniu się w sytuacji, w której nastąpi konfrontacja z tym czynnikiem, powoduje narastanie u pacjenta uczucia lęku. Uczucie to jest tak nasilone, że przeszkadza osobie cierpiącej na fobię w normalnym funkcjonowaniu w sytuacji narażenia na kontakt z bodźcem. Mimo że chory jest świadomy swojego zaburzenia, nie potrafi nad nim zapanować. Ponadto, doświadcza on często ataku paniki w sytuacji, w której ma do czynienia z przedmiotem swojego lęku.

  czytaj więcej »

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (Nerwica natręctw)

  ang. Obsessive-compulsive disorder

  Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zwane potocznie nerwicą natręctw, zespół natrętnych myśli (obsesji) oraz przymusowych czynności, występujących u osoby chorej. Myśli mogą dotyczyć zakazanych zachowań, np. seksualnych bądź wyobrażeń o stosowaniu przemocy wobec drugiej osoby i napływać w najmniej odpowiednich okolicznościach, jednocześnie napawając lękiem. Mogą również prowadzić do kompulsji, czyli wykonywania określonych czynności, mających na celu złagodzenie uczucia lęku. Osoba powtarzająca dane czynności nierzadko zdaje sobie sprawę, że najprawdopodobniej są one pozbawione sensu, jednak obawia się, iż ich zaprzestanie skutkować będzie pojawieniem się domniemanej tragedii (np. nie umycie rąk kilkanaście razy z rzędu spowoduje ciężką chorobę). Ponadto, ludzie cierpiący na nerwicę natręctw często są przesadnie pedantyczne oraz odczuwają przymus liczenia. Schorzenie najczęściej zaczyna rozwijać się w wieku dojrzewania i występuje częściej u mężczyzn.

  czytaj więcej »

 • Hipochondria

  ang. Hypochondriasis

  Nerwica hipochondryczna, zwana również hipochondrią, to schorzenie zaliczane do grupy silnych nerwic. Jest to stan, w którym osoba cierpiąca na to zaburzenie jest silnie przekonana o występujących u niej chorobach, a jako ich objawy traktuje często naturalne reakcje organizmu na bodźce (np. podwyższone tętno po wysiłku fizycznym). Osoby takie dostrzegają u siebie najczęściej więcej niż jedną chorobę, a ich przekonania nie zmieniają często liczne wizyty u lekarza oraz wykonywanie badania – jeżeli wykluczone zostanie jedno schorzenie, pacjent wykrywa u siebie inne choroby. Pomimo że dotknięci hipochondrią zwykle bardzo często odwiedzają gabinety lekarskie, istnieje też grupa osób, którzy w ogóle nie udają się na badania, w obawie przed potwierdzeniem ich domysłów i zdiagnozowaniem rzeczywistego schorzenia.

  czytaj więcej »

 • Zespół lęku uogólnionego

  ang. General anxiety disorder

  Zespół lęku uogólnionego to stan, w którym chory – niezależnie od czynników zewnętrznych – stale odczuwa niepokój, zazwyczaj nie mając ku temu wyraźnych powodów. Zespół może wyrażać się lękiem przed chorobami (np. nowotworami), ciągłym poczuciem nieuzasadnionego zagrożenia i niebezpieczeństwa, np. strachem przed wypadkiem, w którym chory lub jego bliski mogliby wziąć udział, albo też lękiem przed stratami finansowymi. Osoba taka żyje w ciągłym napięciu nerwowym oraz czujności, tworząc w myślach kolejne negatywne scenariusze rozwoju sytuacji i stale poszukując oznak katastrofy. Prowadzi to do zaburzeń snu i koncentracji, a także przewlekłym zmęczeniem i osłabieniem. Schorzenie dotyka co dwudziestą osobę i występuje częściej u kobiet.

  czytaj więcej »