Katalog chorób

A B C D E F G H K M N O P R S W Z

Choroby układu krwiotwórczego

Schorzenia, które dotykają narządów, odpowiedzialnych za powstawanie składników (elementów morfotycznych) krwi.

 • Niedokrwistość (Anemia)

  ang. Anemia

  Anemia, czyli niedokrwistość, to stan, w którym dochodzi do obniżenia poziomu hemoglobiny, obniżenia hematokrytu (stosunku objętości krwinek czerwonych do całej krwi), a także zmniejszenia się ilości krwinek czerwonych. Niedokrwistość może występować w postaci ostrej lub przewlekłej oraz być powodowana zarówno przez niedobory witamin czy mikroelementów, jak i przez uszkodzenia mechaniczne. Ponadto, niezależnie od przyczyny jej powstania, objawy ogólne są podobne. W związku z tym przy diagnozowaniu brane są pod uwagę objawy charakterystyczne, które występują obok ogólnych, a są specyficzne dla danego źródła schorzenia.

  czytaj więcej »

 • Niedokrwistość hemolityczna (Anemia hemolityczna)

  ang. Hemolytic anemia

  Niedokrwistość hemolityczna to rodzaj anemii, który wywołany jest nieprawidłowym rozpadem krwinek czerwonych – rozpad ten następuje zbyt wcześnie. Choroba może być wrodzona, czyli spowodowana nieprawidłową budową erytrocytów, lub nabyta – wywołana przez procesy immunologiczne bądź czynniki zewnętrzne. Do rozpadu krwinek może dochodzić wewnątrz naczyń krwionośnych bądź poza nimi, np. w wątrobie czy śledzionie. W tym drugim przypadku skutkiem może być żółtaczka.

  czytaj więcej »

 • Niedokrwistość z niedoborou wit. B12

  ang. Vitamin B12 deficiency anemia

  Niedokrwistość wynikająca z niedoboru witaminy B12, określana również jako anemia megaloblastyczna, to schorzenie, w przypadku którego dochodzi do zaburzeń procesu powstawania erytrocytów. W wyniku tego procesu krwinki czerwone stają się nienaturalnie duże, a jednocześnie zmniejsza się ich ilość.

  czytaj więcej »

 • Zaburzenia krzepnięcia

  ang. Coagulation disorders

  Zaburzenia krzepnięcia krwi to stany kliniczne, w których występuje nadmierna lub niedostateczna aktywność układu krzepnięcia krwi, przede wszystkim płytek krwi bądź czynników krzepnięcia w osoczu. W wyniku ich nieprawidłowej budowy, ilości czy błędnego funkcjonowania występują skazy krwotoczne (nadmierne krwawienia nawet przy najmniejszych urazach) bądź skazy zakrzepowo-zatorowe (nadmierna skłonność do tworzenia się zakrzepów). Powikłaniami mogą być np. udar mózgu lub zatorowość płucna.

  czytaj więcej »