Zatrucie LSD (Zatrucie kwasem, Zatrucie dietyloamidem kwasu lizergowego)

ang. Intoxication from LSD

LSD, czyli dietyloamid kwasu lizergowego, potocznie nazywany kwasem, to jeden z najtańszych, a co za tym idzie najpopularniejszych narkotyków. LSD to substancja psychoaktywna, działająca m.in. halucynogennie. Dokładne działanie zależy od danej osoby oraz od otoczenia, w którym zażywany jest narkotyk: LSD może spowodować zarówno euforię, jak i stan mocnej depresji, a także wahania nastrojów. Osoba będąca pod wpływem tego środka jest bardzo podatna na sugestie, w tym autosugestie, co może prowadzić do wyrządzenia sobie krzywdy zarówno w przypadku euforii, jak i niekiedy kończącej się samobójstwem depresji (w przypadku stanów określanych jako bad trip). Warto zaznaczyć, że LSD nie powoduje uzależnienia psychicznego i fizycznego, a jedyne objawy abstynencji to ospałość i rzadziej przygnębienie. Sama substancja psychoaktywna nie jest również w stanie doprowadzić do zgonu.

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: Dowolny
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Przedawkowanie LSD, prowadzące do śmierci, nie jest możliwe, jednak w wyniku pobudzenia spowodowanego narkotykiem osoba będąca pod wpływem może wyrządzić sobie znaczne szkody. Wynika to z m.in. zaburzonej percepcji – błędnej oceny odległości czy własnych możliwości. Ponadto, zażycie LSD, niezależnie od dawki (narkotyk ten ma wyjątkowo niską dawkę efektywną) może prowadzić do wyzwolenia się schorzeń psychicznych oraz powstania tendencji samobójczych.


Objawy

  • drżenie mięśni, w tym klatki piersiowej - zatrucia
  • halucynacje - zatrucia
  • hipertermia - zatrucia
  • nudności, wymioty - zatrucia
  • pobudzenie - zatrucia
  • rozszerzenie źrenic - zatrucia
  • zaburzenia równowagi - zatrucia
  • zawroty głowy - zatrucia

Leczenie

W leczeniu stosuje się jedynie diazepam – podawanie go ma na celu opanowanie i uspokojenie pobudzonej osoby oraz powstrzymanie jej przed działaniami destruktywnymi.


Sugerowany specjalista