Napadowe migotanie przedsionków

ang. Paroxysmal atrial fibrillation

Napadowe migotanie przedsionków to jedno z najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca. Jest to chaotyczna i bardzo szybka aktywacja przedsionków serca, w wyniku której przedsionki przestają pompować krew do komór. Powoduje to zmniejszenie się objętość krwi przepompowywanej przez serce. Migotanie może prowadzić do rozwoju niewydolności serca oraz powstawanie skrzeplin w przedsionkach.

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: Dowolny
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Czynnikami, które zwiększają ryzyko wystąpienia choroby, jest nadciśnienie tętnicze oraz choroba niedokrwienna serca. Sprzyjają jej również niewydolność serca i cukrzyca, a także nadczynność tarczycy, wady wrodzone czy przebyte operacje kardiologiczne. Podwyższonym ryzykiem obarczone są osoby nadużywające alkoholu oraz palące papierosy. Nie bez znaczenia są również czynniki genetyczne. Należy jednak pamiętać, że w 50% przypadków schorzenie to występuje u osób bez organicznej choroby serca.


Objawy

  • kołatanie serca
  • napadowe poty
  • omdlenia
  • osłabienie i upośledzona tolerancja wysiłku
  • zawroty głowy

Leczenie

Leczenie doraźne polega na ustabilizowaniu gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie stężeń wapnia i magnezu. W farmakoterapii dąży się do utrzymania akcji serca na poziomie 80-100/minutę, poprzez stosowanie leków rozszerzających naczynia i zwalniających akcję serca. W poważniejszych przypadkach stosuje się kardiowersję elektryczną i leki antyarytmiczne. Coraz popularniejsze, a przy tym bardzo skuteczne, jest stosowanie termicznego uszkodzenia fragmentów tkanki serca, wywołujących arytmię.


Sugerowany specjalista