Choroba niedokrwienna serca

ang. Ischaemic heart disease

Choroba niedokrwienna serca, inaczej choroba wieńcowa, to zespół objawów wynikających z niedokrwienia mięśnia sercowego, spowodowanego zmianami morfologicznymi w naczyniach wieńcowych. Prowadzi do upośledzenia czynności serca, których konsekwencją jest konieczność ograniczenia wysiłku fizycznego i ogólnej aktywności, może również powodować zgon. Jest uznawana za chorobę cywilizacyjną, dotyka ok. 2-4% populacji.

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: 45-65
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Najczęstszą przyczyną choroby, obejmującą prawie 100% przypadków, jest miażdżyca naczyń wieńcowych. W wyniku narastania blaszki miażdżycowej wewnątrz tętnicy, zmniejsza się drożność naczynia, a co za tym idzie – serce otrzymuje mniej tlenu w stosunku do zapotrzebowania, zwłaszcza w przypadku zwiększonej aktywności fizycznej. Pozostałe przyczyny to m. in. wady wrodzone oraz nagłe skurcze tętnic wieńcowych.


Objawy

  • ból w klatce piersiowej
  • ból wywołany wysiłkiem fizycznym
  • ból zamostkowy
  • natężenie bólu dławicowego
  • ustąpienie bólu po 1-3 minutach po podaniu nitrogliceryny podjęzykowo

Leczenie

Bardzo ważna jest profilaktyka, obejmująca m. in. prawidłową dietę oraz wysiłek fizyczny. W przypadku wystąpienia choroby najczęściej stosuje się leki takie jak nitrogliceryna, ACE-inhibitory lub statyny. Muszą być one jednak indywidualne dobrane przez lekarza. W sytuacjach, gdy choroba jest niestabilna, wprowadzane jest leczenie inwazyjne (np. PCI) lub chirurgiczne (CABG).


Sugerowany specjalista