Katalog chorób

A B C D E F G H K M N O P R S W Z

Choroby naczyń i układu krążenia

Schorzenia dotyczące tkanek i narządów, które wchodzą w skład układu krążenia. Mają najczęściej związek z żyłami, tętnicami i sercem.

 • Niewydolność serca

  ang. Heart failure

  Niewydolność serca to choroba, w której zaburzona zostaje zdolność serca do pompowania krwi i utrzymywania jej prawidłowego przepływu, odpowiednio dla aktualnego zapotrzebowania organizmu. Może dotyczyć zarówno obu komór serca, jak i każdej z osobna.

  czytaj więcej »

 • Nadciśnienie tętnicze

  ang. Hypertension

  Nadciśnienie tętnicze to podwyższone ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych. Rozpoznawane jest wtedy, gdy wartość podczas badania przekracza 140/90 mmHG, przy czym – może dotyczyć tylko jednej z tych liczb. Samo schorzenie potrafi przed długie lata nie być w jakikolwiek sposób dokuczliwe. Jednak nieleczone, może doprowadzić m.in. do nagłego zawału lub udaru.

  czytaj więcej »

 • Przewlekła niewydolność żylna

  ang. Chronic venous insufficiency

  Schorzenie to wynika z uszkodzenia zastawek w żyłach, przez co krew nie jest w stanie prawidłowo powracać do serca. W wyniku tego część krwi cofa się, zalegając w żyłach, a także rozciąga je, utrudniając prawidłową pracę układu krwionośnego. Schorzenie dotyka częściej kobiety niż mężczyzn.

  czytaj więcej »

 • Zakrzepowe-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera)

  ang. Thromboangiitis obliterans, Buerger disease

  Schorzenie to dotyka najczęściej mężczyzn pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Obejmuje małe i średnie żyły oraz tętnice, zaburzając prawidłowe krążenie krwi, często w stopach i dłoniach. W konsekwencji prowadzi do stopniowego zwężania się naczyń krwionośnych lub wręcz całkowitego ich zarastania. 

  czytaj więcej »

 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

  ang. Deep vein thrombosis

  Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zwana inaczej zakrzepicą bądź zapaleniem żył głębokich, to schorzenie obejmujące najczęściej żyły w podudziach, rzadziej uda lub miednicę i sporadycznie inne części ciała. Polega na tworzeniu się skrzeplin, częściowo lub całkowicie blokujących przepływ krwi. Ponadto, zakrzepy mogą się oderwać i trafić do tętnicy płucnej, w wyniku czego następuje zator tego naczynia, który może prowadzić do zgonu.

  czytaj więcej »

 • Napadowe migotanie przedsionków

  ang. Paroxysmal atrial fibrillation

  Napadowe migotanie przedsionków to jedno z najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca. Jest to chaotyczna i bardzo szybka aktywacja przedsionków serca, w wyniku której przedsionki przestają pompować krew do komór. Powoduje to zmniejszenie się objętość krwi przepompowywanej przez serce. Migotanie może prowadzić do rozwoju niewydolności serca oraz powstawanie skrzeplin w przedsionkach.

  czytaj więcej »

 • Choroba niedokrwienna serca

  ang. Ischaemic heart disease

  Choroba niedokrwienna serca, inaczej choroba wieńcowa, to zespół objawów wynikających z niedokrwienia mięśnia sercowego, spowodowanego zmianami morfologicznymi w naczyniach wieńcowych. Prowadzi do upośledzenia czynności serca, których konsekwencją jest konieczność ograniczenia wysiłku fizycznego i ogólnej aktywności, może również powodować zgon. Jest uznawana za chorobę cywilizacyjną, dotyka ok. 2-4% populacji.

  czytaj więcej »

 • Niewydolność kręgowo-podstawna

  ang. Vertebrobasilar insufficiency

  Niewydolność kręgowo-podstawna, zwana inaczej zespołem podstawno-kręgowym, jest grupą objawów chorobowych, które wynikają z niedokrwienia obszaru unaczynianego przez tętnice kręgowe i tętnicę podstawną. Niedokrwienie może objawiać się nagłymi omdleniami, bólami głowy, zaburzeniami pamięci czy niezbornością ruchu. Niewydolność kręgowo-podstawna jest niekiedy mylona z innymi chorobami neurologicznymi, z uwagi na podobieństwo objawów. Schorzenie to rozwija się częściej u mężczyzn niż u kobiet, a występuje zwykle po 50. roku życia.

  czytaj więcej »

 • Zespół zatoki szyjnej

  ang. Carotid sinus hypersensitivity

  Zespół zatoki szyjnej jest stanem chorobowym, w wyniku którego pobudzony zostaje przez nadwrażliwą zatokę szyjną nerw błędny. Następuje to nawet przy lekkim ucisku, jak choćby przy obróceniu głowy w bok. Prowadzi to do omdlenia, wynikającego z niedotlenienia mózgu, może również spowodować przerwę w pracy serca.

  czytaj więcej »