Zespół zatoki szyjnej

ang. Carotid sinus hypersensitivity

Zespół zatoki szyjnej jest stanem chorobowym, w wyniku którego pobudzony zostaje przez nadwrażliwą zatokę szyjną nerw błędny. Następuje to nawet przy lekkim ucisku, jak choćby przy obróceniu głowy w bok. Prowadzi to do omdlenia, wynikającego z niedotlenienia mózgu, może również spowodować przerwę w pracy serca.

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: Dowolny
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Przyczyną występowania schorzenia jest nadwrażliwość baroreceptorów, czyli receptorów mierzących ciśnienie krwi kierującej się do mózgu. Nawet przy niewielkim wzroście ciśnienia, jak przy wysiłku fizycznym bądź dodatkowym ucisku w postaci ruchu głową, wysyłają one komunikat o konieczności jego obniżenia, poprzez gwałtowne spowolnienie lub wręcz zatrzymanie akcji serca. 


Objawy

  • nagłe omdlenie
  • omdlenie pod wpływem ucisku szyi
  • zawroty głowy

Leczenie

W leczeniu stosuje się leki blokujące układ przywspółczulny, np. atropinę, bądź też pobudzające układ adrenergiczny. W skrajnych przypadkach podejmuje się leczenie operacyjne, które polega na odnerwieniu zatoki, bądź też wszczepia się rozrusznik serca.


Sugerowany specjalista