Zespół górnego otworu klatki piersiowej

ang. Thoracic outlet syndrome

Zespół górnego otworu klatki piersiowej to zespół objawów naczyniowo-nerwowych (w zależności od typu), który spowodowany jest uciskiem barku, dodatkowego żebra w odcinku szyjnym lub mięśni na nerwy ze splotu ramiennego lub tętnicę i żyłę podobojczykową. Przypadłość dotyka częściej kobiet niż mężczyzn i pojawia się w wieku 30-40 lat.

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: 19-44
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Przyczyny choroby mogą być wrodzone lub nabyte. Wrodzone wynikają ze struktury anatomicznej organizmu – występowania dodatkowego żebra, przerostu mięśni lub wręcz dodatkowych mięśni w obręczy barkowej. Natomiast przyczyny nabyte mogą być związane z przebytymi urazami, wadami postawy oraz typem posiadanej sylwetki – u kobiet powstaniu sprzyja szczupła sylwetka, a u mężczyzn muskularna.


Objawy

  • ból po odwiedzeniu kończyny górnej
  • jednostronny objaw Raynauda
  • parestezje w obrębie nerwu łokciowego

Leczenie

W leczeniu stosowana jest rehabilitacja oraz fizykoterapia. Pomagają one wzmocnić mięśnie obręczy barkowej. Ważne jest również ustalenie przyczyny schorzenia – zależnie od niej, w niektórych przypadkach konieczny będzie zabieg chirurgiczny, w wyniku którego przywrócona zostanie prawidłowa struktura anatomiczna ciała.


Sugerowany specjalista