Zatrucie amfetaminą

ang. Amphetamine intoxication

Amfetamina to substancja psychoaktywna, oddziałująca pobudzająco na korę mózgową oraz układ nerwowy współczulny. Osoba będąca pod jej wpływem odczuwa złudne wrażenie posiadania większej ilości energii, co grozi wyczerpaniem organizmu, skłonna jest również do bardzo ryzykownych zachować oraz przestaje być krytyczna w stosunku do siebie. Przyjęcie wysokiej dawki prowadzi do ostrego zatrucia, które objawia się m.in. drgawkami, dusznością i bezsennością. Natomiast przy bardzo ostrym zatruciu powikłaniem może być stan skrajnego wyczerpania organizmu, wraz z zaburzeniem rytmu serca oraz utratą świadomości, a w konsekwencji śmierć w wyniku porażenia układu oddechowego. Jednak nawet jeżeli w wyniku zażywania amfetaminy nie dojdzie do zatrucia wymagającego interwencji lekarskiej, przyjęcie tego narkotyku może doprowadzić do pojawienia się psychozy amfetaminowej.

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: Dowolny
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Przyczyną zatrucia jest przedawkowanie amfetaminy. Choć poszczególne osoby mogą wykazywać się różną tolerancją na narkotyk, przyjmuje się, że ostre zatrucie występuje w przypadku przyjęcia powyżej 30 mg amfetaminy, a bardzo ostre – dla dawki przekraczającej 100 mg.


Objawy

  • agresywne zachowania - zatrucia
  • ból brzucha - zatrucia
  • ból wieńcowy - zatrucia
  • dyskinezy - zatrucia
  • halucynacje - zatrucia
  • pobudzenie - zatrucia
  • rozszerzenie źrenic - zatrucia
  • zaburzenia równowagi - zatrucia
  • zawroty głowy - zatrucia

Leczenie

Nie istnieje antidotum na zatrucie amfetaminą. Jeżeli pacjent trafi do szpitala w mniej niż godzinę od zażycia narkotyku, stosowane jest płukanie żołądka. Poza tym terapia polega głównie na leczeniu objawowym, zazwyczaj poprzez podawanie leków przeciwpsychotycznych, uspokajających oraz obniżających ciśnienie krwi. Szczególną uwagę zwraca się na zaburzenia rytmu serca. Natomiast u osób, u których pojawia się psychoza amfetaminowa, w jej leczeniu stosowane są neuroleptyki.


Sugerowany specjalista