Rak pęcherza moczowego

ang. Bladder cancer

Rak pęcherza moczowego to nowotwór złośliwy, pojawiający się na nabłonku przejściowym, który wyściela pęcherz moczowy. Występuje głownie u mężczyzn (80% przypadków). Większość odnotowanych zachorowań dotyka osoby po 55. roku życia

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: Dowolny
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia raka pęcherza moczowego jest palenie tytoniu. Także osoby chorujące na cukrzycę lub choroby pasożytnicze pęcherza moczowego są obarczone większym prawdopodobieństwem zapadnięcia na ten rodzaj nowotworu. Kolejne czynniki to długotrwały kontakt z substancjami chemicznymi, np. w pracy, oraz przeszłe leczenie radioterapią i chemioterapią. Do samego rozwoju schorzenia prowadzi przemiana nowotworowa komórek nabłonka przejściowego.


Objawy

  • ból okolicy nadłonowej
  • częstomocz
  • dyzuria
  • krwiomocz

Leczenie

W przypadku mało zaawansowanej postaci nowotworu stosuje się usunięcie operacyjne samego raka, a także chemioterapię. Natomiast w przypadkach zaawansowanych konieczne jest usunięcie części lub całości pęcherza moczowego, stosowana jest również radioterapia i chemioterapia.


Sugerowany specjalista