Pierwotne nowotwory płuc

ang. Primary pulmonary neoplasms

Pierwotne nowotwory płuc to grupa chorób, w których dochodzi do przemiany nowotworowej zdrowych komórek, co skutkuje ich patologicznym metabolizmem i wzrostem. W konsekwencji powstaje masa zwana guzem, uciskająca okoliczne struktury i daje objawy chorobowe. Zmiany złośliwe skutkują bardzo często przerzutami do innych narządów, zwłaszcza poprzez krew. Nowotwór ten dotyka częściej mężczyzn. Na wczesnym etapie może być trudny do wykrycia, z uwagi na często występujący brak objawów.

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: Dowolny
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Główną przyczyną powstawania pierwotnych nowotworów płuc jest palenie tytoniu, zarówno czynne, jak i bierne. Kolejne źródła choroby to najczęściej długotrwały kontakt z substancjami szkodliwymi (np. praca, w której dochodzi do kontaktu z takimi związkami chemicznymi, jak azbest, eter czy smoła pogazowa), a także zanieczyszczenia cywilizacyjne – smog, spaliny samochodowe. Rolę odgrywają również uwarunkowania genetyczne.


Objawy

  • chrypka
  • duszność
  • kaszel
  • krwioplucie
  • nawracające zapalenia płuc
  • utrata masy ciała
  • zmieniony kaszel u palaczy

Leczenie

Sposób leczenia jest zależny od postaci histologicznej i zaawansowania nowotworu. W formach niedrobnokomórkowych stosowane jest leczenie chirurgiczne, polegające najczęściej na wycięciu fragmentu lub całego płuca oraz węzłów chłonnych, a także chemioterapia lub radioterapia. U pacjentów, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego z uwagi na zaawansowanie schorzenia, metodą leczenia jest zazwyczaj radioterapia, choć ma ona często charakter wyłącznie paliatywny. Natomiast w terapii raka drobnokomórkowego nie stosuje się leczenia chirurgicznego, ale chemioterapię oraz radioterapię. Jeżeli jednak wystąpiły już przerzuty, terapia jest wyłącznie paliatywna.


Sugerowany specjalista