Obwodowe zawroty głowy

ang. Peripheral vertigo

Zawroty głowy to złudzenie ruchu kołowego własnego ciała lub otoczenia. Niekiedy pojawiają się wraz z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami. Mogą być również objawem wielu chorób, zatruć lub działaniem niepożądanym leków bądź uszkodzenia narządu równowagi. Częstotliwość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem. 

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: Dowolny
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Jest wiele przyczyn wystąpienia obwodowych zawrotów głowy. Można je podzielić na ciężkie i łagodne oraz przewlekłe i ostre. Do ciężkich, ostrych przyczyn zalicza się m.in. uraz ucha wewnętrznego (np. złamanie piramidy kości skroniowej). Natomiast chorobą przewlekłą, która powoduje zawroty głowy, może być guz nerwu czaszkowego VIII. Do powstawania łagodnych zawrotów przyczynia się niekiedy choroba lokomocyjna lub nagła zmiana pozycji. Inne przyczyny mogą tkwić w niedokrwieniu błędnika, chorobie Menier’a, czy zapaleniu błędnika i nerwu przedsionkowo-ślimakowego.


Objawy

  • nudności
  • uczucie wirowania
  • zawroty głowy

Leczenie

W pierwszej kolejności wykonywana jest rozległa diagnostyka, leczenie polega bowiem przede wszystkim na wyeliminowaniu przyczyny. Zależnie od rodzaju schorzenia podstawowego, stosowane są odpowiednie terapie – farmakologiczne, operacyjne etc. Natomiast u pacjentów, u których zawroty są łagodne i wynikają z uszkodzenia narządu przedsionkowego, pomocna jest rehabilitacja pod postacią ćwiczeń układu równowagi.


Sugerowany specjalista