Niewydolność kręgowo-podstawna

ang. Vertebrobasilar insufficiency

Niewydolność kręgowo-podstawna, zwana inaczej zespołem podstawno-kręgowym, jest grupą objawów chorobowych, które wynikają z niedokrwienia obszaru unaczynianego przez tętnice kręgowe i tętnicę podstawną. Niedokrwienie może objawiać się nagłymi omdleniami, bólami głowy, zaburzeniami pamięci czy niezbornością ruchu. Niewydolność kręgowo-podstawna jest niekiedy mylona z innymi chorobami neurologicznymi, z uwagi na podobieństwo objawów. Schorzenie to rozwija się częściej u mężczyzn niż u kobiet, a występuje zwykle po 50. roku życia.

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: Dowolny
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Przyczyną powstawania zespołu podstawno-kręgowego jest zmniejszenie przepływu krwi przez tętnice kręgowe oraz podstawną. Najczęściej wynika ono ze zmian miażdżycowych. Do rozwoju schorzenia mogą również przyczynić się zatory, zakrzepy urazy mechaniczne, a także wrodzone odmienności anatomiczne – np. wrodzone zwężenia naczyń krwionośnych czy zespół żebra szyjnego. Ryzyko zachorowania zwiększają też wszystkie czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.


Objawy

  • ataksja (niezborność ruchowa)
  • ból głowy
  • diplopia
  • nudności i wymioty
  • oczopląs
  • omdlenia lub zawroty głowy
  • zaburzenia mowy
  • zaburzenia pamięci i koncentracji

Leczenie

Leczenie niewydolności kręgowo-podstawnej polega na przeprowadzaniu małoinwazyjnych zabiegów chirurgii naczyniowej. Ponadto, stosowane jest również leczenie zachowawcze, w trakcie którego choremu podawane są m.in. leki przeciwzakrzepowe.


Sugerowany specjalista