Myśli samobójcze (Tendencje samobójcze)

ang. Suicide tendencies

Myśli samobójcze to stan, w którym u danej osoby pojawiają się myśli związane z chęcią umyślnego odebrania sobie życia. Nasilenie myśli samobójczych zazwyczaj rozpoczyna się od występowania zwiewnych fantazji samobójczych, w trakcie których chory nie rozważa na poważnie odebrania sobie życia. Następnie osoba taka zaczyna brać pod uwagę na poważnie samobójstwo, co często prowadzi do tendencji samobójczych, włącznie z przygotowaniem się do śmierci, np. poprzez pisanie listów pożegnalnych, a ostatecznie do próby odebrania sobie życia. Myśli i tendencje samobójcze towarzyszą często różnym zaburzeniom, np. depresji czy chorobie afektywnej dwubiegunowej. Istnieje grupa objawów, np. zmiana nastawienia danego osoby na bardzo pesymistyczne czy mówienie o śmierci bądź odebraniu sobie życia, po wystąpieniu których należy monitorować jej stan oraz zgłosić to lekarzowi, aby zapobiec próbie samobójczej.

Najczęstsze występowanie choroby

Płeć: Kobieta/Mężczyzna
Wiek: 19-44
Sezon: Cały rok

Przyczyna

Powstawanie myśli i tendencji samobójczych może wynikać ze schorzeń takich, jak depresja czy choroba afektywna dwubiegunowa, a także z innych zaburzeń. Do ich pojawiania się może również przyczynić się zła sytuacja materialna, niskie poczucie własnej wartości, konflikty rodzinne i społeczne, niepowodzenia życiowe. Często samobójstwa są popełniane jako konsekwencja choroby psychicznej, w wyniku objawów psychotycznych (np. chory słyszy nieistniejące głosy, które namawiają go do odebrania sobie życia), dlatego też u tych osób stosowana jest jak najszybsza hospitalizacja.


Objawy

  • myśli samobójcze 1
  • myśli samobójcze 2
  • myśli samobójcze 3
  • tendencje samobójcze
  • tendencje samobójcze 2
  • tendencje samobójcze 3

Leczenie

Metoda leczenia jest zależna od przyczyny oraz występujących objawów. Jeżeli pojawienie się myśli samobójczych wynika z ciężkiej sytuacji życiowej bądź np. depresji, stosowana jest psychoterapia, a także leki przeciwdepresyjne. Natomiast jeżeli tendencje wynikają z innych chorób psychicznych, choremu podawane są leki łagodzące zaburzenia psychotyczne. W ciężkich przypadkach, zwłaszcza gdy ryzyko popełnienia samobójstwa jest realne, pacjenta poddaje się hospitalizacji, w tym również wbrew jego woli.


Sugerowany specjalista